Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din comunitățile rurale

În perioada mai 2014 – mai 2015, Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă CDCD, în parteneriat cu Asociaţia Centrul Educaţional pentru Resurse şi Training CERT şi FPDL – Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, a implementat proiectul „Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din comunitățile rurale”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România. Pornind de la o dublă problemă a tinerilor din mediul rural: riscul crescut de a fi supuși discriminării și excluziunii sociale și slaba lor partcipare cetățenească, proiectul „Participarea publică antidiscriminare a tinerilor din comunitățile rurale”, a avut ca scop dezvoltarea personală a tinerilor de la sate și dezvoltarea locală a comunităților rurale prin participare publică a acestui grup la procesele de organizare comunitară în 3 comune din județul Dolj: Giubega, Galiciuica, Câmpeni. Obiectivele proiectului au fos: însușirea unor tehnici simple de dezvoltare comunitară și personală, pentru creșterea capacității de a lupta împotva discriminării, de către 40 de tineri lideri din cele 3 comunități din județul Dolj şi mobilizare și organizare comunitară în cele 3 comunităţi pentru a începe rezolvarea unor probleme identificate în comunitate, probleme care împiedică dezvoltarea comunitară și perpetuează discriminarea membrilor comunității.

Rezultatele includ dezvoltarea cetățeniei active în cele trei comunități, promovarea valorilor democratice și construirea capacității de advocacy a tinerilor cetățeni, creșterea capacității grupurilor vulnerabile din cele 3 comune, dezvoltarea ONG-urilor de la nivel local. Principalul grup beneficiar al proiectului este grupul celor 40 de tineri cu vârste între 13 și 30 de ani, tineri care au participat la modulele de formare, au identificat problemele în comunitate și au prezentat aceste probleme autorităților publice locale. În plus, peste 300 de cetățeni au participat la evenimentele organizate în cadrul proiectului.

Proiectul implementat de CDCD în parteneriat cu FPDL și CERT a fost prezentat ca exemplu de bună practică în cadrul evenimentelor organizate de Youth Partnership – parteneriatul Comisiei Europene și al Consiliului Europei în domeniul tineretului- Conference on the role of youth work in supporting young people in vulnerable situations, Malta (25-28 noiembrie 2014) și Beyond Barriers, Mostar, 28-29 octombrie 2015.
*Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.